Bano logo

Bano Home Care

Bano Home Care

En af hovedårsagerne til at ældre og plejekrævende skal flytte fra egen bolig og over i en plejebolig eller på plejehjem, er grundet udfordring i forbindelse med hjælp til deres personlige hygiejne. Små og dårligt indrettede badeværelser i private hjem skaber uoverkommenlige forhindringer i forflytningssituationer.

Det innovative WeC (Water evolution Closet) fjerner disse forhindringer, og sætter en ny standard for tilgængelighed på badeværelser. I stedet for at brugeren skal tilpasse sig til badeværelset, tilpasser badeværelset sig til brugeren. Dette giver brugeren større tryghed, øget selvhjulpenhed og øget værdighed.

WeC er et drejbart toilet med elektrisk højdejustering. Sædet kan let vendes 290 grader, hvilket letter adgangen til toilettet.

Drejbart toalett

Toiletsædet kan let drejes ved hjælp af en udløsermekanisme der er intergreret i toilettets støttehåndtag. Støttehandtagene kan hæves og sænkes, og både rygstøtten samt toiletsædet kan let fjernes i forbindelse med rengøring.

WeC kan hæves og sænkes 200mm, og har en løftekapacitet på 300 kg. Den elektriske hæve-/sænkefunktion betjenes let fra det integrerede panel som findes på begge toilettes støttehåndtag.