Bano logo

Koncept

Koncept

Banos koncept indebærer en gennemtænkt placering af alle badeværelsets elementer. Med henblik på at sikre den bedst mulige funktionalitet er hvert enkelt produkt tilpasset og videreudviklet gennem mange års test og brug.

Med henblik på at udvikle et badeværelse, der bidrager til, at mennesker med nedsat fysik skal kunne bevæge sig optimalt på badeværelset, har Bano i over fem år forsket i menneskers naturlige bevægelsesmønstre. Resultatet er et badeværelseskoncept, der giver brugeren tryghed og mulighed for selvstændighed.

Hovedpunkterne i Banos koncept:

 • Funktionelle badeværelser – gennem fleksibilitet
 • Stor livskvalitet – gennem øget selvstændighed
 • Forbedret arbejdsmiljø – reduceret belastning af plejeren
 • Højdejustering – kan tilpasses alle beboere
 • Bano support – kvalitetssikring i alle led   

Ressourcer

Det centrale er, at aktivere de ældres egen ydeevne og resterende kræfter. Dette frigiver ressourcer og gør hverdagen nemmere for både brugeren og plejere.

 • De fleste ældre har nogen grad af selvhjulpenhed
 • Ikke længere afhængig af hjælp til alle gøremål

 

Livskvalitet

Øget selvhjælp i badeværelset giver brugeren en højere tryghedsgrad og selvstændighedsfornemmelse. Dette giver øget selvtillid og bidrager til en højere livskvalitet.

 • Specieludviklede støttehåndtag
 • Stor tilgængelighed
 • Optimal placering af alle elementerne på badeværelset

 

Arbejdsmiljø

Bano konceptet nedsætter i væsentlig grad behovet for personlig assistance.

 • Specieludviklede støttehåndtag
 • Stor tilgængelighed
 • Optimal placering af alle elementerne på badeværelset

 

Højdejustering af cisterne og håndvask – Elektrisk/manuel

Bano har udviklet højdejusterbare produktløsninger som enkelt kan tilpasses alle brugere. Håndvasken, toilettet, støttehåndtagene ved toilettet og brusesædet er justerbare.

 • Lettere bevægelighed
 • Reducerer belastningen for både brugeren og plejeren
 • Simpel manuel justering

Intuitive støttegreb

De intuitive støttehåndtag er afgørende for at undgå fald. Det giver brugeren støtte i alle dele af et Bano badeværelse. Støttehåndtagene er strategisk designet til ”intuitivt at gribe fat i” i tilfælde af dårlig balance eller ved nedsat syn.